Frogn kommune/CC BY-SA 2.0     
25.02.2022
OU1/barnehage
50.000 til barnehager som vil jobbe med nærværsarbeid
Formålet med stipendene er å bidra til å øke nærværet og det gode arbeidsmiljøet i barnehagene. Søknadsfrist er 1. november.

Søknadsfrist: 1. november 2022.

Det partsammensatte OU-styret utlyser to stipender à 25.000 kroner til to barnehager som vil arbeide med å øke nærværet (eller redusere sykefraværet) blant de ansatte.

Det er opp til den enkelte barnehage hvordan de vil jobbe med tematikken.

OU-styret har utarbeidet et hefte kalt «Nærvær og fravær i barnehagesektoren» med relevant materiale på området.

Søknadsfristen er 1. november 2022. Søknad med beskrivelse av prosjektet og budsjett sendes ingvild.engedal@ka.no merket «nærværsstipend».

OBS! Det er kun barnehager som er med i KA-sektoren som kan søke på disse midlene.

Spørsmål kan rettes til OU-styrets sekretær Ingvild Engedal (e-post ingvild.engedal@ka.no eller tlf. 909 82 481).

Tips og råd kan man blant annet få på "inkluderende arbeidsliv i barnehager" Les mer

Eller se heftet OU-styret har utarbeidet kalt «Nærvær og fravær i barnehagesektoren» med relevant materiale på området.

 

 
Powered by Cornerstone