Frogn kommune/CC BY-SA 2.0     
08.01.2024
OU1/barnehage
25.000 til barnehage som vil jobbe med nærværsarbeid
Formålet med stipendene er å bidra til å øke nærværet og det gode arbeidsmiljøet i barnehagene. Søknadsfrist er 12. november.

Søknadsfrist: 12. november 2024.

Det partsammensatte OU-styret utlyser et stipender à 25.000 kroner til en barnehage som vil arbeide med å øke nærværet (eller redusere sykefraværet) blant de ansatte.

Det er opp til den enkelte barnehage hvordan de vil jobbe med tematikken.

OU-styret har utarbeidet et hefte kalt «Nærvær og fravær i barnehagesektoren» med relevant materiale på området. (Heftet kan sendes på forespørsel)

Det finnes også tips og råd her.

Spørsmål kan rettes til OU-styrets sekretær Ingvild Engedal på e-post eller tlf. 909 82 481.

Søknadsfristen er 12. november 2024. Søknad med beskrivelse av prosjektet og budsjett sendes på e-post.

OBS! Det er kun barnehager som er med i KA-sektoren som kan søke på disse midlene.

 

 
Powered by Cornerstone