Foto: Torstein Kiserud/KA     
09.02.2022
OU1
Arbeidsveilederutdanning starter høsten 2022
Det teologiske fakultet starter opp ny utdanning av veiledere i Den norske kirkes arbeidsveiledning (ABV) høsten 2022-vår 2025. OU-styret utlyser stipend!

AVU 2022-25 gir deg kompetanse til å være arbeidsveileder i Den norske kirke. Utdanningen er omfattende, med stor vekt på praksis i tillegg til litteraturstudier, undervisning og oppgaveskriving. 

Hva lærer du?

AVU gir deltakere erfaring med arbeidsveiledning (både som veileder og veiledet) og strukturert tid til å reflektere over arbeidserfaringer med tanke på økt jobbkvalitet.
I løpet av kurset får deltakerne kompetanse på flere områder:

 • Praktiske veiledningsferdigheter til å igangsette, organiserer og gjennomføre arbeidsveiledning
 • Dialogisk kompetanse basert på teorier om arbeidsveiledning og historikken til AVU
 • Kjennskap til mangfoldet av veiledningstradisjoner
 • Sosial kompetanse og åpenhet for den andres perspektiv
 • Yrkesetisk kompetanse som veileder
 • Endrings- og utviklingskompetanse knyttet til veiledningssituasjoner

Fakta

 • Studiepoeng: 60
 • Tid: Høst 2022 - vår 2025
 • Kost og opphold m.m: ca 100.000 kr som deles i 4 innbetalinger. 
 • Søknadsfrist til studiested: 1. mai NB! Søknadsfrist til egen arbeidsgiver kan være tidligere.
 • Mer info og søknadsskjema.

Stipend

OU-styret tildeler 10 stipend a 10 000 i 2022. Om det blir stipender for videre studier er ikke vedtatt. Send e-post til linn.maria.kierulf@ka.no for mer info om stipendordningen.

 

Spørsmål

Spørsmål angående stipendordningen kan rettes til Linn Maria Kierulf tel: 93247002 eller linn.maria.kierulf@ka.no

Andre spørsmål vedrørende utdanningen kan rettes til:

Seniorrådgiver Brynjulv Norheim tlf: 22 85 03 67 / 450 21 976 eller brynjulv.norheim@teologi.uio.no

 

 
Powered by Cornerstone