Photo by Davide Baraldi on Unsplash     
17.01.2023
OU1
Ansvar for menighetsblad, Facebook, nettsider og/eller nyhetsbrev? Her får du påfyll
Bli med på fagdag om kommunikasjon 13. september på Scandic Ambassadeur Drammen. Påmeldingsfrist er fredag 11.august.

– Det er få rene kommunikasjonsmedarbeidere på vår sektor, sammenlignet med de mange som har dette som en liten del av jobben sin, enten de er kontormedarbeider, kantor, prest, kirkeverge eller noe annet, sier Trygve W. Jordheim, kommunikasjonsdirektør i KA.

– Vi tror at disse vil ha glede og nytte av en fagdag der vi går inn på hvilke muligheter, gleder og utfordringer som ligger i å ha slike oppgaver. I tillegg er det alltid nyttig å dele erfaringer og tips, og det blir en viktig del av opplegget, understreker han.

Fagdagen 13. september vil ta for seg typiske oppgaver som gjøres lokalt i Den norske kirke: Menighetsblad, sosiale medier, nettside og nyhetsbrev. Hvem er målgruppe for hva – og hva betyr det for hvordan vi jobber?

At ansatte har kommunikasjonsoppgaver litt på siden av sin «egentlige» portefølje, vil være gjenkjennelig også i organisasjonene. Disse er selvsagt også hjertelig velkomne på fagdagen.

– Erfaringsmessig er det noen som synes «ekstraoppgaver» knyttet til for eksempel sosiale medier eller menighetsblad gir fin variasjon i arbeidsdagen, mens for andre blir det mer ork. Et viktig mål med denne fagdagen er at flere vil se hvordan kommunikasjonsarbeidet kan bidra til å realisere virksomhetens formål og bli en mer naturlig og integrert del arbeidet. Dermed vil det forhåpentlig også bli morsommere, sier Jordheim.

De som er i målgruppen for innføringskurs for kontor-/administrasjonsansatte kan ta dette i forbindelse med fagdagen.

Målgruppe: Alle som er ansatt i en virksomhet på KA-sektoren og som har én eller flere kommunikasjonsoppgaver er velkomne.

Innhold: Fagdagen vil ta for seg typiske oppgaver som gjøres lokalt i Den norske kirke: Menighetsblad, sosiale medier, nettside og nyhetsbrev.

  • Hvem er målgruppe for hvilke tiltak, og hva betyr det for hvordan vi jobber?
  • Hvordan kan jobben gjøres mest mulig effektivt?
  • Hvordan kan kommunikasjonsoppgavene bli morsommere?
  • Hvordan kan kommunikasjonsarbeidet bidra til å realisere formålet vårt og bli en mer naturlig og integrert del av virksomheten?

Ansvarlig: Kommunikasjonsavdelingen i KA (direktør Trygve Jordheim og kommunikasjonsrådgiver Helge S. Mathisen). 

Påmelding her!

Tid: Onsdag 13. september 2023 kl. 09.00-16.00

Pris: Pris: kr. 1200 for de som er omfattet av OU1-ordningen (ansatte i fellesråd/menighetsråd og ansatte i KAs medlemsorganisasjoner)
For andre koster kurset kr. 1500.

Dersom du deltar på innføringskurset for nye ansatte innen kontor og administrasjon i etterkant av dagen (14.-15.september, samme sted), får du alle tre dagene til kr. 3000 (OU1)/ kr. 4500 (for andre). Vi gjør oppmerksom på at du må melde deg på kursene hver for seg.

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7, Drammen.

Har du spørsmål om fagdagen? Kontakt Trygve W. Jordheim i KA på e-post eller tlf. 970 71 857.

 
Powered by Cornerstone