Illustrasjonsfoto: Torstein Kiserud/KA     
01.12.2022
OU1/kontor og administrasjon
Kontoransatt og (litt) ny i jobben? Bli med på innføringskurs! 14.-15.september i Drammen.
Det arrangeres for andre gang eget kurs for ansatte innen kontor og administrasjon i OU-regi.

– Vi er veldig glade for å kunne ønske denne ansattgruppen velkommen på kurs. Dette er en mindre ensartet gruppe enn mange andre ansattgrupper på vår sektor, men de er en viktig del av helheten og skal tilbys kompetansehevingstiltak på samme måte som alle andre, sier spesialrådgiver Eldbjørg Leinebø Ekre i KA.

Sammen med en kollega fra KA og to representanter for arbeidstakersiden planlegges det på nytt innføringskurs for ansatte innen kontor og administrasjon. Kurset finner sted i Drammen 14.-15. september 2023.

Fagdag om kommunikasjonsarbeid 13. september kan i tillegg tas som en del av innføringskurset. Fagdagen er også åpen for andre interesserte, men passer spesielt godt for ansatte innen kontor og administrasjon.

Målet med innføringskurset er å gi en introduksjon til Den norske kirke som organisasjon og arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet. Deltakerne får anledning til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre i lignende arbeidssituasjon, men også bygge opp under en kirkelig yrkesidentitet.

– Alle ansatte i Den norske kirke jobber for kirkens formål, men på ulike måter. Vi er opptatt av at også de som ikke synes i gudstjenesten – for å si det litt enkelt – skal oppleve at de er en del av dette, sier Ekre.

En del av opplegget er at deltakerne i forkant gjennomfører introduksjonskurset for ansatte i Den norske kirke via e-læring.

Innhold (hovudtema):

1. Kirken som trossamfunn og folkekirke
2. Kirken som organisasjon og arbeidsplass
3. Yrkesidentitet og rolleavklaring, krysspress og forventninger
4. Arbeidsmiljø, HMS og verneombudets mandat og funksjon
5. Medbestemmelse og tillitsvalgtordningen
6. Frivillighets-spagaten
7. Møte med mennesker

Tid: 14.-15. september 2023
Start: 14. sept. kl. 1000
Slutt: 15.sept. kl. 1500

Pris: kr. 2000 (for 2 dagers-kurs). Kr. 3000 dersom du deltar på fagdag om kommunikasjon i tillegg (13.sept.).

All innholdsproduksjon og deler av hotelloppholdet er betalt av OU1/Kontoransatte. Deltakeravgiften er kun en egenandel på kr. 1000 per dag.
Den enkelte må selv betale for reise. Dersom du ikke kommer innunder OU1-ordningen i KA-sektoren, er prisen kr. 1500 per dag.

Prisen inkluderer overnatting, servering og undervisning.

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7, Drammen.

Påmeldingen åpner snart!

Lurer du på noe? Kontakt Eldbjørg Leinebø Ekre, spesialrådgiver for EVU og kompetanseutvikling i KA-sektoren på 41610918 eller eldbjorg.ekre@ka.no.

 
Powered by Cornerstone