Illustrasjonsfoto: Torstein Kiserud/KA     
06.04.2022
OU1
Kontoransatt og (litt) ny i jobben? Bli med på innføringskurs! 10.-11. november i Drammen
Det arrangeres for første gang eget kurs for ansatte innen kontor og administrasjon i OU-regi.

– Vi er veldig glade for å kunne ønske denne ansattgruppen velkommen på kurs. Dette er en mindre ensartet gruppe enn mange andre ansattgrupper på vår sektor, men de er en viktig del av helheten og skal tilbys kompetansehevingstiltak på samme måte som alle andre, sier seniorrådgiver Eldbjørg Leinebø Ekre i KA.

Sammen med en kollega fra KA og to representanter for arbeidstakersiden er hun i gang med å planlegge innføringskurs for nye ansatte innen kontor og administrasjon. Kurset finner sted i Drammen 10.-11. november.

Fagdag om kommunikasjonsarbeid 9. november kan i tillegg tas som en del av innføringskurset. Fagdagen er også åpen for andre interesserte, men passer spesielt godt for ansatte innen kontor og administrasjon.

Målet med innføringskurset er å gi en introduksjon til Den norske kirke som organisasjon og arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet. Deltakerne får anledning til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre i lignende arbeidssituasjon, men også bygge opp under en kirkelig yrkesidentitet.

– Alle ansatte i Den norske kirke jobber for kirkens formål, men på ulike måter. Vi er opptatt av at også de som ikke synes i gudstjenesten – for å si det litt enkelt – skal oppleve at de er en del av dette, sier Ekre.

En del av opplegget er at deltakerne i forkant gjennomfører introduksjonskurset for ansatte i Den norske kirke via e-læring.

Innhold (hovudtema):

1.Kirken som trossamfunn og folkekirke
2.Kirken som organisasjon og arbeidsplass
3.Yrkesidentitet og rolleavklaring, krysspress og forventninger
4.Arbeidsmiljø, HMS og verneombudets mandat og funksjon
5.Medbestemmelse og tillitsvalgtordningen
6.Frivillighets-spagaten
7.Møte med mennesker

Tid: 10.-11. november
Start: 10. nov. kl. 1000
Slutt: 11. nov. kl. 1500

Pris: kr. 2600 (for 2 dagers-kurs)

Deltar du i tillegg deltar på fagdagen om kommunikasjon den 9. nov., får du rabatt og betaler kun 1600 for fagdagen (fullpris kr. 1800). 3 dagers kurs blir da kr. 4200 (4400 for andre/ikke-medlemmer i OU1-ordningen i KA), og inluderer overnatting fra onsdag-fredag. Dette merker du av ved påmelding.

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7, Drammen.

All innholdsproduksjon er betalt av OU-styret. Deltakeravgiften dekker kun utgifter til hotell og overnatting. Den enkelte må selv betale for reise.

Les mer og meld deg på innføringskurset her

Lurer du på noe? Kontakt Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver for EVU og kompetanseutvikling i KA-sektoren på 41610918 eller eldbjorg.ekre@ka.no.

 
Powered by Cornerstone