Illustrasjonsfoto: Torstein Kiserud/KA     
01.12.2022
OU1/kontor og administrasjon
Kontoransatt og (litt) ny i jobben?
Bli med på innføringskurs! 12.-13. september i Drammen

Målet med innføringskurset er å gi en introduksjon til Den norske kirke som organisasjon og arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet. Deltakerne får anledning til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre i lignende arbeidssituasjon, men også bygge opp under en kirkelig yrkesidentitet.

– Alle ansatte i Den norske kirke jobber for kirkens formål, men på ulike måter. Vi er opptatt av at også de som ikke synes i gudstjenesten – for å si det litt enkelt – skal oppleve at de er en del av dette, sier Ekre.

En del av opplegget er at deltakerne i forkant gjennomfører introduksjonskurset for ansatte i Den norske kirke via e-læring.

Innhold (hovudtema):

1. Kirken som trossamfunn og folkekirke
2. Kirken som organisasjon og arbeidsplass
3. Yrkesidentitet og rolleavklaring, krysspress og forventninger
4. Arbeidsmiljø, HMS og verneombudets mandat og funksjon
5. Medbestemmelse og tillitsvalgtordningen
6. Frivillighets-spagaten
7. Møte med mennesker

Tid: 12.-13. september 2024
Start: 12. sept. kl. 1000
Slutt: 13. sept. kl. 1500

Pris: kr. 2700 (for 2 dagers-kurs). Kr. 3800 dersom du deltar på fagdag om kommunikasjon i tillegg (11.sept.).
Dersom du ikke kommer innunder OU1-ordningen i KA-sektoren, er prisen for kurset kr. 4000. Deltar du på fagdagen om samhandling og organisering av arbeidet i soknet i tillegg, er prisen kr. 5000.

Prisen inkluderer overnatting, servering og undervisning. Reise kommer utenom. 
Kurset er sponset av OU1, for å holde en så lav pris som mulig.

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7, Drammen.

Påmelding: Åpnes snart!

Lurer du på noe om kurset? Kontakt Eldbjørg Leinebø Ekre, spesialrådgiver for EVU og kompetanseutvikling i KA-sektoren på 41610918 eller eldbjorg.ekre@ka.no.

NB! Delta gjerne på open fagdag for kontoransatte 11. september i forbindelse med innføringskurset.

Fagdagen passer for alle kontoransatte som har en rolle i organisering av arbeidet i soknet, og i den daglige oppgaveløsningen er avhengig av samarbeid og samhandling med ansatte, menighetsråd og frivillige. 

 
Powered by Cornerstone