Illustrasjonsfoto: Torstein Kiserud/KA     
01.12.2022
OU1/kontor og administrasjon
Kontoransatt og (litt) ny i jobben? Bli med på innføringskurs! 14.-15. september i Drammen.
Det arrangeres for andre gang eget kurs for nye ansatte innen kontor og administrasjon i OU-regi. Påmeldingsfrist er fredag 11.august.

– Vi er veldig glade for å kunne ønske denne ansattgruppen velkommen på kurs. Dette er en mindre ensartet gruppe enn mange andre ansattgrupper på vår sektor, men de er en viktig del av helheten og skal tilbys kompetansehevingstiltak på samme måte som alle andre, sier spesialrådgiver Eldbjørg Leinebø Ekre i KA.

Sammen med en kollega fra KA og to representanter for arbeidstakersiden planlegges det på nytt innføringskurs for ansatte innen kontor og administrasjon. Kurset finner sted i Drammen 14.-15. september 2023.

Målet med innføringskurset er å gi en introduksjon til Den norske kirke som organisasjon og arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet. Deltakerne får anledning til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre i lignende arbeidssituasjon, men også bygge opp under en kirkelig yrkesidentitet.

– Alle ansatte i Den norske kirke jobber for kirkens formål, men på ulike måter. Vi er opptatt av at også de som ikke synes i gudstjenesten – for å si det litt enkelt – skal oppleve at de er en del av dette, sier Ekre.

En del av opplegget er at deltakerne i forkant gjennomfører introduksjonskurset for ansatte i Den norske kirke via e-læring.

Innhold (hovudtema):

1. Kirken som trossamfunn og folkekirke
2. Kirken som organisasjon og arbeidsplass
3. Yrkesidentitet og rolleavklaring, krysspress og forventninger
4. Arbeidsmiljø, HMS og verneombudets mandat og funksjon
5. Medbestemmelse og tillitsvalgtordningen
6. Frivillighets-spagaten
7. Møte med mennesker

Tid: 14.-15. september 2023
Start: 14. sept. kl. 1000
Slutt: 15.sept. kl. 1500

Pris: kr. 2000 (for 2 dagers-kurs). Kr. 3000 dersom du deltar på fagdag om kommunikasjon i tillegg (13.sept.).
(Dersom du ikke kommer innunder OU1-ordningen i KA-sektoren, er prisen for kurset kr. 3000, deltar du på kommunikasjonsdagen i tillegg er prisen kr. 4500).

Prisen inkluderer overnatting, servering og undervisning. Reise kommer utenom. 
Kurset er sponset av OU1, for å holde en så lav pris som muiig.

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7, Drammen.

Dersom du trenger ekstra overnatting, kontakt kurskoordinator Anja L. Høiby-Nikolaisen.

Meld deg på her!

Lurer du på noe om kurset? Kontakt Eldbjørg Leinebø Ekre, spesialrådgiver for EVU og kompetanseutvikling i KA-sektoren på 41610918 eller eldbjorg.ekre@ka.no.

NB! Delta gjerne på fagdag om kommunikasjonsarbeid 13. september i forbindelse med innføringskurset. Fagdagen passer for alle som har én eller flere kommunikasjonsoppgaver som en del av jobben sin, uavhengig av hva slags jobb de har i kirke eller organisasjon.

 
Powered by Cornerstone