Illustrasjonsfoto: Torstein Kiserud/KA     
30.08.2022
OU1/diakoni
Stipend til samskapingsprosjekt innen diakoni
15.000 kroner til tre prosjekter der diakonien er "navet". Søknadsfrist er 1. oktober.

FUD (Fagutvalg for diakoni) lyser ut tre stipend der diakoni er "motoren" i et samskapingsprosjekt. Kanskje er prosjektet allerede i gang og trenger å videreutvikles. Kanskje har du som er ansatt i en diakonistilling en god ide til et samskapings-prosjekt som du ønsker å dra i gang? Da kan du søke om kr. 15000 som en drahjelp i prosjektet.

Samskaping er en form for samarbeid det snakkes mye om for tiden. Det handler om å utvikle tiltak gjennom samarbeid der alle parter deltar på et likeverdig grunnlag. "Sammen får vi til mer" er et godt slagord for samskaping. 

For å søke om midler er det et krav at samskapings-prosjektet skjer i samarbeid med andre aktører i lokalsamfunnet, som det frivillige kultur – og foreningslivet og/eller med kommunale eller ideelle instanser. Initiativet til prosjektet kan gjerne komme fra kirka, men også fra andre aktører/samarbeidspartnere. I et samskapings-prosjektet deltar alle som likeverdige parter i et reelt samarbeid.

Er du interessert i å lære med om samskaping som metode? Les her: Samskapings-hefte og 2 filmer om samskapings-prosjekt

Det lyses ut 3 stipend på kr. 15000. Fristen er 1. oktober, og midlene skal brukes høsten 2022 eller våren 2023.

Du søker her: søknad

Flere har hatt problemer ved innsending av søknad. Når du søker, tilpass innholdet til ruta i skjermen. Ikke skriv lenger enn at du kan lese din egen tekst i ett bilde. Skriv kort! Lange tekster vil føre til problemer ved innsending, og du vil motta en feilmelding. For å unngå dette: Ikke klipp og lim - legg heller ved et vedlegg!

 
Powered by Cornerstone