– Studiet treffer godt på et område som jeg har lite formell kompetanse på, men som jeg ønsker å få mer kunnskap om, sier kantor Hallgeir Øgaard Westli.
– Studiet treffer godt på et område som jeg har lite formell kompetanse på, men som jeg ønsker å få mer kunnskap om, sier kantor Hallgeir Øgaard Westli.     
Foto: Fotograf Marta Øgaard     
16.03.2023
OU1/kirkemusikk, kirkelig undervisning, diakoni
Ledelsesemne ved VID: Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke (15 stp. på masternivå)
Er du fagleder for kirkemusikk, kirkelig undervisning eller diakoni? Har du lyst til å lære mer om ledelse, økonomistyring og planarbeid? Da er dette studiet midt i blinken for deg! Prester og organisasjonsansatte kan også delta.

Påmeldingsfristen gikk ut 1. juni.

Jobber du innenfor fagområdene undervisning, kirkemusikk eller diakoni? Har du ansvar for å lede et prosjekt fra idé til handling? Det kan være prosjektledelse av et konfirmantår eller en leir/festival, en stor konsert/oppsetning der arbeidet skjer over en periode, eller et sosialt samskapingsprosjekt som involverer mange ulike aktører. Prester og organisasjonsansatte kan selvsagt også delta.

– I mitt arbeid som kantor kommer jeg ofte bort i ulike typer prosjektstyring, for eksempel enkeltkonserter, festivaler eller orgelsaker. Studiet treffer godt på et område som jeg har lite formell kompetanse på, men som jeg ønsker å få mer kunnskap om, sier kantor i Leikanger og Fjærland kyrkjer, Hallgeir Øgaard Westli, som allerede har meldt seg på.

Hvordan utøve god fagledelse av tiltak gjennom ulike faser fra ide til handling? Studiet gir innsikt i prosjektledelse som en type fagledelse, forankringsprosesser i kirkedemokratiet, rammer og planverk og grunnleggende kunnskap om arbeid med budsjett og regnskap.

Ansatte omfattet av OU1-ordningen kan søke om stipend.

Gå til påmeldingsskjema

Innhold (fra emnebeskrivelsen):

  • Emnet tematiserer fagledelse og innovasjonsarbeid i arbeidet til ansatte innenfor diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk i Den norske kirke. Kirkeprofesjonenes identitet, verdier og faglige handlingsrom i konteksten av et arbeidsforhold i en demokratisk styrt kirkeorganisasjon får særlig oppmerksomhet.
  • Emnet vektlegger kirkefagansattes roller i innovative og menighetsutviklende prosesser, og skal dyktiggjøre til en samskapende praksis i menighet og lokalsamfunn. Ulike typer samarbeidsformer og tverrfaglighet mellom ansatte og i relasjon til folkevalgte og frivillige tematiseres.
  • Emnet gir grunnleggende kjennskap til prosjektledelse, planarbeid og økonomistyring.
  • Emnet gir innsikt i arbeidsgiveransvaret og relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker samt innsikt i rammebetingelser for utøvelse av fagledelse i dagens og fremtidens kirkeorganisasjon. Videre tematiseres kirkelige tjenesters organisering og finansiering, og hvordan lokale prosesser utformes i rammen av helhetskirkelige planer, lover og forskrifter.

Hovedtemaer:

  • Fagledelse i en demokratisk styrt kirkeorganisasjon
  • Sosial innovasjon og samskaping
  • Organisering, ledelse og samarbeid
  • Frivillighet og frivillighetsledelse
  • Prosjektledelse, planarbeid og økonomistyring

Generell informasjon:
Dette er et 15 studiepoengs emne ved VID som gir deg grunnleggende kompetanse i ledelse, og i særlig grad fagledelse innenfor ditt fagområde. Emnet er på masternivå og kan søkes innpasset i en master i for eksempel verdibasert ledelse, praktisk teologi, diakoni eller kirkelig undervisning.

Opptakskrav:
Mastergrad eller bachelorgrad i diakoni, kirkelig undervisning, teologi, kirkemusikk eller tilsvarende.

Tidspunkt:
"Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke" går høsten 2023, men det vil være en oppstartssamling allerede 13.-14. juni på VID. Studiet avsluttes med eksamen innen utgangen av 2023.

Samlinger:
Det vil være to fysiske samlinger og 4 nettsamlinger. Til sammen gis det 45 timer undervisning. 
Samling 1: Fysisk samling: 13.-14. juni. Sted: VID, Oslo. Den enkelte må ordne overnatting selv. 
Samling 2: Nettsamling: Mandag 14. august kl. 0900-1330
Samling 3: 
Nettsamling: Mandag 11.september kl. 0900-1330
Samling 4: 
Nettsamling: Mandag 16. oktober kl. 0900-1330
Samling 5: 
Fysisk samling: 6.-8. november. Sted: Scandic Ambassadeur Drammen. Opphold inkludert i kursprisen.
Samling 6: 
Nettsamling: Mandag 27. nov.  0900-1230.

Vurderingsform: Litteraturrapport og hjemmeeksamen. 

Pris og stipend:
Fullpris er kr. 16.000. Dersom du er omfattet av OU1-ordningen (fellesråd og organisasjoner med overdratt partsansvar) gis det stipend på kr. 8.000.
Dersom du ikke er omfattet av OU1-ordningen er prisen kr. 16.000, så husk å sjekke med din arbeidsgiver hvilke EVU-ordninger som gjelder for deg.

Studieavgift til VID på kr. 920 x 2 kommer i tillegg. 

Målgruppe:
Den primære målgruppen for studiet er ansatte innen kirkelig undervisning, diakoni eller kirkemusikk. Du kan likevel delta på studiet om du er ansatt i en annen kirkelig stilling og jobber med de nevnte fagområdene som prest/rådgiver/konsulent i Den norske kirke, og/eller i en kristen organisasjon. Studiet vil også passe til deg som er ansatt i en organisasjon. Vi gjør oppmerksom på at studiet tar utgangspunkt i fagledelse innenfor de nevnte fagområdene.

Vi har løpende opptak frem til studiet er fulltegnet. Gå til påmeldingsskjema

Påmelding skjer til KA, og søkere som får tilbud om opptak, må etterpå vurderes og registrere seg som student på VID vitenskapelige høgskole på VIDs søknadsweb. Du får beskjed om du har fått plass på studiet så snart som mulig etter påmeldingsfristen. Maks 25 plasser. Søkere som kvalifiserer til stipend vil automatisk få dette. Andre må søke om stipend gjennom sin lokale arbeidsgiver.

Arrangør: Arrangør er KA i samarbeid med VID.

Les fullstendig emnebeskrivelse

Gå til påmeldingsskjema

Ved spørsmål, kontakt spesialrådgiver i KA, Eldbjørg Leinebø Ekre: eldbjorg.ekre@ka.no / 41610918

Mer informasjon for spesielt interesserte: 

Om tjenesteordningene: Tjenesteordningene slår fast at kateketen leder menighetens undervisningstjeneste, diakonen leder diakonitjenesten og kantoren leder den kirkemusikalske virksomheten i menigheten. I tillegg sier tjenesteordningen at kateket/diakon/kantor har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere, samtidig som man er forpliktet på planer og prioriteringer som menighetsrådet fastsetter i samråd med kirkelig fellesråd, og i tråd med de planer og programmer som er fastsatt av Kirkemøtet.
Link til tjenesteordningene: Tjenesteordning for kateket Tjenesteordning for kantor Tjenesteordning for diakon

Bokanbefalinger om ledelse, kirkedemokrati og fagprofesjonenes rolle (nedlastbar og åpen tilgang på nett): 
Profesjon og ledelse i Den norske kirke (Stephen Sirris)
Kirkelig organisering og ledelse (Sirris og Askeland)

Bakgrunnsinformasjon for studiet: Det har i samarbeid med VID og MF tidligere vært gjennomført ledelsesutdanning for menighetspedagoger og kateketer (30 stp.) i to perioder (2012-2013 og 2017-2018).  Studieemnet "Fagledelse og innovasjon i Dnk" er en revidert utgave av den tidligere ledelsesutdanningen, men den primære målgruppen er gjennom OU1-ordningen nå utvidet til å gjelde for de tre profesjonene menighetspedagog/kateket, diakon og kirkemusiker/kantor, da disse i følge tjenesteordningene har et sidestilt fagansvar for sine områder. I tillegg åpnes det opp for deltakelse fra andre som av ulike grunner ønsker å ta studiet. Det er VID som har ansvar for disse 15 stp. som nå tilbys.

Redd for å gå glipp av noe viktig? Meld deg på nyhetsbrev og få OU-tiltakene rett i innboksen!

 
Powered by Cornerstone