14.02.2024
OU1/diakoni
Stipend til kompetansehevende tiltak - diakoni
Har du tenkt deg på et kurs eller en konferanse, eller kanskje du skal ta noen ekstra studiepoeng? Her er stipend du kan søke på!

Vi gjør oppmerksom på at noen har hatt problemer ved innsending av søknad. Les derfor dette nøye: Når du søker, tilpass innholdet til ruta i skjermen. Ikke skriv lenger enn at du kan lese din egen tekst i ett bilde, altså IKKE skriv mer enn ruta tillater! Skriv kort! Lange tekster vil føre til problemer ved innsending, og du vil motta en feilmelding. For å unngå dette: Ikke klipp og lim - legg heller ved et vedlegg! Alle vedlegg må hentes fra samme mappe/sted på PC, og lastes opp samtidig, ikke 1 og 1, da kommer kun siste med. Av nettlesere kan vi anbefale chrome.

Søk på stipend innen 1.oktober!

Det utlyses midler til kompetanseutvikling til stillinger innen diakoni. Ordningene gjelder for ansatte i stillinger innenfor diakonifeltet (normalt diakon/diakonimedarbeider) i KA-området (unntatt rettssubjektet Dnk). For ansatte i stillinger finansiert fra flere kilder, kan det søkes delvis dekning av utgifter.

Søknader skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Det kan søkes midler til alle typer kompetanseutviklingstiltak, som kurs, konferanser, studiereiser, kompetansegivende studier osv.

Dersom det blir mange søknader vil søknader knyttet til tematikkene:

1. Samskaping

2. Barne- og ungdomsdiakoni

3. Ledelse/medledelse/selvledelse/egenomsorg

4. Bærekraftsmålene

5. Frivillighet

 bli prioritert.

Merk at tilskuddet går til arbeidsgiver (normalt kirkelig fellesråd), og ikke direkte til den som studerer. Dette er fordi utdanning skjer i et avtalt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Første gang du søker må du legge ved et vedlegg fra arbeidsgiver som bekrefter at tiltaket er ønsket, forankret, og anbefalt av arbeidsgiver. I tillegg må det bekreftes at den det søkes for er ansatt i kirkelig fellesråd/menighetsråd i Den norske kirke. Dette må dokumenteres uavhengig av om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som legger inn søknaden. Det forutsettes at eventuelle konsekvenser/endringer i nåværende stilling (herunder tittel, ansvar, lønn, osv.) som følge av gjennomførte studier avklares mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i forkant av påbegynt studie. Dette må også bekreftes i vedlegget.

Krav til søknaden:
- Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten.
- Deltakeren skal ha fått nødvendig permisjon.
- Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon.
- Søknaden kan sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker.
- Søknaden skal fylles ut på vedlagt søknadsskjema

- For lengre studier kan det søkes om midler for inntil 2 semester av gangen. For studier på masternivå gir FUD støtte med inntil 12500 i løpet av hele studieløpet. 

- Størrelse på stipendet vurderes ved søknadsbehandling

- Det forventes en rapport og/eller videreformidling av kunnskap.

Søk her!

- Ved ytterligere spørsmål kontakt Fagutvalgets sekretær: Jon Håkon Øen på e-post

jon.hakon.oen@ka.no

Redd for å gå glipp av noe viktig? Meld deg på nyhetsbrev og få OU-tiltakene rett i innboksen!

 
Powered by Cornerstone