06.09.2023
Arrangere tverrfaglig liturgisk fagdag i fellesrådet/prostiet/bispedømmet?

FUM har utviklet et opplegg om liturgisk tverrfaglig fagdag i prostiet. 

Fagdagen bør gjennomføres som en fagdag der både prester og kirkemusikere/kantorer deltar. 

Birgitte Elin Bjørnstad i Kreativ formidling er kursholder. 

Formål og innhold:
Formålet med fagdagen er å utfordre liturger, prester og kirkemusikere til regelmessig øving på å lese tekster og synge messeledd. Fagdagen legger primært opp til å synge/messe, men det kan også legges opp til å øve på å lese de liturgiske leddene. Fagdagen er tverrfaglig, og det er en forutsetning at både kirkemusikere og prester deltar. Kateketer og diakoner med stor grad av liturgisk tjeneste kan også delta.

Det legges opp til samlinger på fellesråds og/eller prostinivå med ekstern fagperson med erfaring og kunnskap om formidling i faget. Det er hensiktsmessig at den eksterne fagpersonen planlegger og gjennomfører sammen med en lokal kantor/domkantor som kan ta ansvar for messesangen. Dersom dette ikke er mulig å få til, tilbys det ekstern fagperson også til dette.

Ekstern fagpersoner:
Birgitte Elin Bjørnstad er en inspirerende formidlinger, og driver Kreativ formidling, og underviser blant annet i tekstlesning. http://www.kreativformidling.no/forsiden.html

Kantor: lokal kantor/domkantor (eller Bernt Nordset)

Fordeling av utgifter:
Fagutvalg for kirkemusikk dekker honorar til eksterne ressurspersoner. I tillegg gis det et tilskudd på kr. 3000 til fellesrådets/prostiets utgifter.

Fellesrådet/prostiet dekker reise og evt. overnatting for ressurspersonene, samt lokale og bevertning,

Omfang:
To enkeltstående dager med 1-2 måneders mellomrom. Dette for å gi tid til egenrefleksjon og utprøving mellom samlingene.

Forslag til timeplan (tilpasses lokalt):

0900 Morgensang

0930 Tekstverksted

1130 Lunsj

1200 Messesang og sangteknikk

1400 Avslutning

 

Ta kontakt dersom du ønsker å arrangere en slik fagdag i prostiet/fellesrådet.

Ved spørsmål, kontakt spesialrådgiver i KA, Eldbjørg Leinebø Ekre: eldbjorg.ekre@ka.no / 41610918

 
Powered by Cornerstone