Dette bildet er fra første kurs i serien «Rammer og regler for arbeidsforholdet», på Gardermoen i oktober 2023.
Dette bildet er fra første kurs i serien «Rammer og regler for arbeidsforholdet», på Gardermoen i oktober 2023.     
Foto: Helge Mathisen/KA     
15.11.2023
OU1
«Rammer og regler» – nå også i Bergen og Oslo
Nye todagerskurs for arbeidsgivere og tillitsvalgte i de kirkelige fellesrådene om arbeidsforholdets rammer og regler er nå satt opp i Bergen og på Gardermoen.

– Vi har allerede kjørt det første kurset i denne runden og skal gjennomføre et fulltegnet kurs i Trondheim over helga, sier direktør i KAs arbeidsgiveravdeling, Ingrid B. Tenfjord.

– Som ventet ser vi særlig at deltakerne får mye ut av å være arbeidsgiver og tillitsvalgte sammen på kurs. De får høre det samme, og kan drøfte sentrale temaer med både hverandre, andre fellesråd og kursholderne.

To kurs i februar 

«Rammer og regler for arbeidsforholdet» er for arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte i de kirkelige fellesrådene sammen. Kurset er utviklet og holdes sammen av representanter fra KA og fagforeningene sentralt. Arrangør er styret i OU1.

Disse kursene er satt opp vinteren 2024:

  • Bergen 8.-9. februar (fulltegnet)
  • Gardermoen 26.-27. februar (fulltegnet)

Kurset koster kun 1.000 kroner per deltaker, takket være sponsing fra OU1-styret.

Kurset som var planlagt i Tromsø i mars er avlyst.

Variert kursopplegg

Opplegget varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, case og så videre. Kurset tar opp sentrale temaer fra både tariff og lovverk for felles gjennomgang, diskusjon og forståelse, slik som arbeidstid og arbeidstidsplanlegging, tillitsvalgtordninger/medbestemmelse og ansettelsesprosesser.

– Vi håper at flest mulig griper sjansen til å delta på de tre kursene etter jul. OU-midler er brukt for å både sikre svært lav deltakeravgift på et viktig kurs, og på å holde kurset i ulike deler av landet for å kunne redusere reisekostnadene for mange, sier Ingrid B. Tenfjord i KA.

– De tre kursene som legges ut nå er først og fremst rettet mot fellesrådene, og så håper vi å få på plass et eget kurs for de såkalte organisasjonsmedlemmene til våren.

 
Powered by Cornerstone