19.01.2024
OU1
Individuelt stipend til ansatte
Kan brukes til å dekke studieavgift, konferanser, studiereise, reise til samlinger og eksamen eller annet i forbindelse med kompetansehevende tiltak. Søknadsfrist er 1. mai.

Formålet med denne tilskuddsordningen er å bidra til kompetanseheving innen eget fagområde.
Dette stipendet er øremerket ansatte på KA-sektoren som er omfattet av OU 1-ordningen og som ikke omfattes av eksisterende stipendordninger gjennom fagutvalg under OU 1-styret. (Prester, kirketjenere, gravplassarbeidere, diakoner, kirkelig undervisningsansatte og kirkemusikere faller derfor utenfor målgruppen for dette stipendet).

Ansatte i de organisasjoner som er tariffbundne i KA er omfattet (Frivillighetssentralen i Vestby, HEKTA - Trosopplæring for ungdom, IKO, KIFO, Kirkens SOS, Kirkepartner AS, K-Stud, Norske kirkeakademier, VAKE Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep)

Tilskuddet kan brukes til å dekke studieavgift, konferanser, studiereise, reise til samlinger og eksamen, eller annet i forbindelse med kompetansehevende tiltak. Tilskuddet dekker ikke arbeidsgivers utgifter som følge av permisjon/studiedager i tråd med HTA.

Tilskuddet utbetales til arbeidsgiver som refunderer arbeidstakers dokumenterte utgifter opp til innvilget beløp. Anbefaling om tildeling av stipend fra arbeidsgiver må vedlegges stipendsøknaden.

Når: Oppstart eller gjennomføring i 2024.

Det er satt av en samlet ramme på kr 100 000 til disse stipendene. Det kan søkes på stipend i størrelsesorden kr 5000, kr 10 000 eller kr 25 000.

Praktisk informasjon:

Søknadsfrist for midler i 2024: 1. mai 2024. Søknader må være sendt inn elektronisk (lenke).

Stipendene behandles i slutten av mai, og svar kan ikke forventes før i juni.

Tips til innsending:

  • Ha aktuelle vedlegg til søknaden liggende klart i samme mappe/sted på PC. Alle vedlegg lastes opp samtidig, ikke 1 og 1, da kommer kun siste med.
  • Bruk gjerne Chrome som nettleser.
  • Søkeportalen bruker litt tid, så vær tålmodig. Ikke trykk på “send” mange ganger. Du vil om noen sekund komme videre.
  • Når du søker, tilpass innholdet til ruta i skjermen. Ikke skriv lenger enn at du kan lese din egen tekst i ett bilde. IKKE skriv mer enn ruta tillater.  Lange tekster kan føre til problemer ved innsending. Ikke klipp og lim - legg heller ved et vedlegg!
  • Det blir bedt om enkelt budsjettoppsett.

Spørsmål?

Kontakt Ingvild Engedal, tlf. 909 82 481

Ved søknad om OU-stipend blir søkeren mottaker av OUs nyhetsbrev, som sendes ut 4-5 ganger i året.

Redd for å gå glipp av noe viktig? Meld deg på nyhetsbrev og få OU-tiltakene rett i innboksen!

 
Powered by Cornerstone