19.01.2024
OU1/stab
Stipend til staber (organisasjoner)
Temaer i år er bærekraftsutvikling og likestilling. Søknadsfrist er 1. mai.

Stipend til staber (organisasjoner) utlyses i 2024 med fokus på tiltak knyttet til:

Øke samhandling på tvers i stabene. Stipendet skal bidra til følgende områder:

  • Arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering på den enkelte arbeidsplass.
  • Arbeid for å fremme «Bærekraftsutvikling for arbeidsplasser», i tråd med bestemmelsen i Hovedavtalen på KA-sektoren (§ 13 Et grønt arbeidsliv ), hvor det blant annet står at «De lokale parter skal sammen finne løsninger og legge til rette for omstillinger som reduserer klima- og miljøavtrykket i den enkelte virksomhet.»

For eksempel kan dette være opplæring eller stabsdager hvor man går igjennom og jobber med problematikken, forbereder sertifisering som miljøfyrtårn som stab, kurs og skolering for de ansatte for å dra lasset sammen om miljøvennlig drift eller planlegging og opplæring.

Kriterier for tildeling:

Hva: prosjektet skal ha et godt faglig innhold som er meningsfullt for alle deltakere innenfor ett av de to ovenfornevnte områder. Program, evt. foreløpig program for det omsøkte prosjektet skal vedlegges. 

Prosjekter med hovedfokus på andre områder eller sosialt samvær vil ikke prioriteres i tildelingen av stipend. 

OU-styret tildeler midler i størrelsesorden kroner 5 000-25 000. Det forutsettes en egenandel fra arbeidsgiver. OU-styret har satt av kr 50 000 kr til stabsmidler i 2024 for organisasjoner som er tariffbundne i KA (Frivillighetssentralen i Vestby, HEKTA - Trosopplæring for ungdom, IKO, KIFO, Kirkens SOS, Kirkepartner AS, K-Stud, Norske kirkeakademier, VAKE Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep).

Hvem: Stipendet tildeles prosjekter der hele staben deltar.
Som stab regnes alle som arbeider på samme arbeidsplass, slik at et prosjekt for alle ansatte i en barnehage eller avdeling, der denne er tydelig utskilt fra resten av organisasjonen/virksomhet, vil regnes som ”stab”. Hvorvidt ansatte i svært små deltidsstillinger skal delta, vil være et skjønnsspørsmål.

På navnelisten, vennligst oppgi stilling.

Når: Oppstart eller gjennomføring i 2024.

Praktisk informasjon:

Søknadsfristen er 1. mai 2024. Vi behandler kun søknader som er sendt inn elektronisk (lenke).

Det er kun én utlysning av stabsstipend i 2024.

Stipendene behandles i slutten av mai, og svar kan ikke forventes før i juni.

Tips til innsending av søknaden:
 - Ha vedlegg klart. Alle vedlegg må hentes fra samme mappe/sted på PC, og lastes opp samtidig, ikke 1 og 1, da kommer kun siste med.
 - Bruke gjerne chrome som nettleser.
 - Vær tålmodig, det kan ta tid å laste opp innsendingen (noen sekunder), så ikke trykk send mange ganger på kort tid. 

Spørsmål?

Kontakt Ingvild Engedal, tlf. 909 82 481

 

 

 
Powered by Cornerstone