Photo by Headway on Unsplash     
15.03.2024
OU2
Utlysning av midler til tillitsvalgtopplæringen i rDnk for 2024
OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke utlyser midler til tillitsvalgtopplæringen i rDnk for 2024. Søknadsfrist er 10. mai.

70 prosent av midlene i OU-ordningen for rettssubjektet Den norske kirke skal fordeles til tillitsvalgtopplæring i regi av arbeidstakerorganisasjonene.

Det lyses nå ut midler for kurs som er eller skal bli avholdt i 2024. 

Søknad fra arbeidstakerorganisasjonene sendes OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke («OU2») ved sekretær Anja Høiby-Nikolaisen på e-post anja@ka.no. Søknader må være sendt senest 10. mai 2024. Merk e-posten «Midler til tillitsvalgtopplæring OU2».

Søknaden skal inneholde følgende:

  • Antall kurs/opplæring som er planlagt, inkl. antall dager/timer og om kursene skal avholdes fysisk eller digitalt
  • Formål og tema
  • Målgruppe og målsetting
  • Antall deltakere
  • Søknadsbeløp og budsjett

I søknaden skal det også oppgis antall medlemmer for arbeidstakerorganisasjonen ansatt i rDnk, samt antall tillitsvalgte. Tillitsvalgtmidlene vil i utgangspunktet bli forholdsmessig fordelt ut fra antall medlemmer tilsatt i rDnk i den enkelte fagforening, jf. mandatet. Arbeidstakerorganisasjonene kan gjerne gå sammen om å arrangere opplæring.

Søknadene vil etter planen bli behandlet i styremøte 28. mai 2024. 

Se hele utlysningen her. 
Se for øvrig vedlegg med retningslinjer for tildeling av tillitsvalgtmidler, som ble vedtatt på styremøtet for OU2 8.12.2022, her

Ved spørsmål, ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen .

 
Powered by Cornerstone