02.07.2007
Infopakke om kompetanseutvikling i gravferdssektoren
OU-styret sendte sommeren 2007 ut en info-pakke om kompetanseutvikling i gravferdssektoren. Elementene i pakken ligger som egne artikler under menyvalg "Gravferdssektor".

Pakken oppdateres for tiden, og vil etterhvert bli publisert med nytt innledningshefte og nye skjemaer.

Pakken inneholder blant annet den nye kompetansekartleggeren for gravferdssektoren, informasjon om utdanningsmuligheter, realkompetansevurdering og bestilling av kirkegårdsrapporten ”Kvalitet og verdighet”. 

Arbeidsgiverne bes ta ansvar for at informasjonspakkens innhold spres
Informasjonen bør nå alle den angår og OU-styret ber arbeidsgiverne ta ansvar for at informasjonen fra pakken formidles videre og tas i bruk. De ansattes tillitsvalgte og ledere er også viktig målgruppe. 
Man minner spesielt om at informasjonen også når ansatte i deltidsstillinger og i gravferdsvirksomheter som fungerer som selvstendige enheter.

Nettversjon av pakken
ouinfo.no er innholdsoversikten lagt ut i pdf-versjon
I denne oversikten finnes lenker til de ulike vedleggene som følger i pakken.

 

 
Powered by Cornerstone