Photo by Sander Crombach on Unsplash     
08.01.2024
OU1
Vil du være ledsager til Israel og Palestina?
OU1-styret avsetter 80.000 kroner til inntil 50 prosent lønnsrefusjon til kirkelige ansatte som vil delta i solidaritetsprogrammet i regi av Kirkenes Verdensråd.

Kirkens Nødhjelp er norsk koordinator. Pengene fra OU1-styret kommer i tillegg til bl.a. dekning av utgifter til reise og opphold og lommepenger under oppholdet. Det er en forutsetning at arbeidstakeren innvilges permisjon av arbeidsgiver.

Bakgrunn
Ledsagerprogrammet startet høsten 2002 etter at kirkeledere i Jerusalem ba om internasjonal tilstedeværelse og solidaritet i det okkuperte palestinske området. Samarbeidspartnere er lokale kirker, israelske menneskerettighetsorganisasjoner og forskjellige lokale palestinske organisasjoner og lokalsamfunn. I løpet av disse årene har mer enn 1000 ledsagere fra om lag 16 land deltatt. Oppholdet varer i tre måneder.

Programmets mål er å ledsage palestinere og israelere som på fredelig vis arbeider mot okkupasjonen av det palestinske området og for en rettferdig løsning på konflikten basert på Folkeretten og relevante FN- resolusjoner. Ledsagerne skal informere offentligheten om sine opplevelser under oppholdet og etterpå.

Styrker det internasjonale perspektivet i det daglige arbeidet
Deltakelse som ledsager kan sammenliknes med andre videreutviklings- eller studieopphold. Oppdraget gir en personlig erfaring fra et konfliktområde som ikke minst har en viktig religiøs dimensjon. Denne erfaringen styrker det internasjonale perspektivet i det daglige arbeidet. Siden ledsageroppdraget er en frivillig ordning, vil mange ikke være i en økonomisk situasjon som muliggjør deltakelse.

Denne refusjonsordningen gjelder ikke ansatte i rettsubjektet Den norske kirke.

Søknad om deltagelse i Ledsagerprogrammet sendes Kirkens Nødhjelp (mer informasjon her).

Søknad om økonomisk støtte fra OU1-ordningen sendes Ingvild Engedal, e-post: ingvild.engedal@ka.no

Til søknaden:
Det er en forutsetning at arbeidstakeren innvilges permisjon av arbeidsgiver. Legg ved bekreftelse fra arbeidsgiver.

Det forutsettes videre at man er tatt opp som ledsager av Kirkens Nødhjelp. Dette bes omtalt i søknaden. 

 

Ved spørsmål om midler og søknad om midler kan du kontakte OU-styrets sekretær for mer informasjon: Ingvild Engedal, tlf: 909 82 481, E-post: ingvild.engedal@ka.no

 
Powered by Cornerstone