Kontakt

OU1-styret (OU-styret for fellesråd/menighetsråd)

Utvalgets leder er Marit Halvorsen Hougsnæs (KA). 920 84 789 / marit.hougsnes@ka.no

Utvalgets sekretær er Ingvild Engedal (KA): 909 82 481 / ingvild.engedal@ka.no 

For kontaktinformasjon til partene i utvalget, se partenes nettsider.

OU2-styret (OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke)

Utvalgets leder er Ingrid B. Tenfjord (KA): 988 89 229 / ingrid.tenfjord@ka.no 

Utvalgets sekretær er Anja Høiby-Nikolaisen (KA): 994 65 053 / anja.hoiby-nikolaisen@ka.no

For kontaktinformasjon til partene i utvalget, se partenes nettsider.

 

Powered by Cornerstone