OU-styrene

KA-sektoren har to OU-styrer, ett for fellesrådene/menighetsrådene og ett for rettssubjektet Den norske kirke. Her er styrenes sammensetning:

Medlemmene i OU-styret for fellesråd/menighetsråd er:

Fra arbeidsgiversiden:

Marit Halvorsen Hougsnæs (leder)

Ingrid B. Tenfjord

Øystein Dahle

Marianne Liaklev

 

Fra arbeidstakersiden:

Arne Løseth, Fagforbundet (vara: Bjarne Kjeldsen, Fagforbundet)

Kai Tangen, Delta 

Leiv Sigmund Hope, Diakonforbundet (vara: Harald Skarsaune, Kirkelig Undervisningsforbund)

Anders Hovind, Creo (vara: Trond Dahlen, Creo)

 

Medlemmene i OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke er:

Fra arbeidsgiversiden:

Ingrid B. Tenfjord (leder)

Marit Halvorsen Hougsnæs 

Marianne Liaklev

 

Fra arbeidstakersiden:

Stig-Jørund Arnesen, Fagforbundet 

Ole-Johannes Huuse, Presteforeningen

Kristian Mollestad, Presteforeningen

 

Powered by Cornerstone