Kirketjener Serafmia Borkova tenner lys på alteret i Sinsen kirke.
Kirketjener Serafmia Borkova tenner lys på alteret i Sinsen kirke.     
Foto: Bo Matisen/Kirkerådet     
06.12.2021
OU1/kirketjener
Kirketjenerskolen fornyes – ingen stipendutlysning for våren 2022
Samarbeidet med NKI om Kirketjenerskolen opphører. OU-styret benytter anledningen til en revisjon av opplegget.

KA, Delta og Fagforbundet har siden 2000 hatt et samarbeid med NKI fjernundervisning om Kirketjenerskolen 1 og 2. Samarbeidet med NKI vil opphøre fra nyttår, men alle studenter som er i gang med studiet vil få mulighet til å fullføre i løpet av 2022.

Samtidig har OU-styret bedt driftsstyret sette i gang en større revisjon av hele Kirketjenerskolen. Den nye versjonen vil være tilgjengelig på OUs e-læringsplattform Learnifier tidligst høsten 2022. Det vil si at det ikke vil være mulig å søke opptak på Kirketjenerskolen 1 og 2 før til det reviderte opplegget er lansert.

Når det gjelder Kirketjenerskolen 3 Møte med mennesker vil det settes opp ett sentralt kurs høsten 2022. I tillegg vil det være mulig å ta kurset lokalt som før.

Når revisjonen er ferdig vil KA, Delta og Fagforbundet informere om dette, og vi vil igjen åpne for studenter. Det vil også komme informasjon om stipend når revisjonen er klar.

Gravplasskolen vil ikke berøres av revisjonen.

Les mer om Kirketjenerskolen her.

 
Powered by Cornerstone