Illustrasjonsfoto: TK Film/KA     
15.06.2023
OU1/gravplassarbeider, kirketjener
Kurs: Møte med mennesker
«Møte med mennesker» avholdes i Oslo 13.-14. november. Primærmålgruppen er kirketjenere og gravplassarbeidere.

Hvorfor skal ansatte i Den norske kirke yte god, individuell service? Hvordan møter vi folk i sorg og krise? Hva er det som avgjør hvordan folk opplever møtet med deg som tilsatt og din arbeidsplass? Hvordan skal vi ta vare på oss selv og våre kollegaer i møte med sterke inntrykk? Hva gjør vi når brukerne kommer med klager og kritikk?

Dette er noen av temaene på kurset «Møte med mennesker» i Oslo 13.-14. november 2023. «Møte med mennesker» et tverrfaglig kursopplegg, hvor deltakernes egne erfaringer er utgangspunktet. Målet med kurset er at det skal gjøre deltakerne tryggere i situasjoner som kan være vanskelige.

Kurset er godkjent som Kirketjenerskolen 3 og Gravplasskolen 3. Kurset er subsidiert av OU-midlene, slik at det skal være lav økonomisk terskel for å delta.

Kursets primære målgruppe er kirketjenere og gravplassarbeidere, men det er også åpent for andre kirkelig ansatte (eksempelvis klokkere, kontortilsatte, kirkeverger).

Les mer og meld deg på her!

Kurset kan tas i kombinasjon med «En verdig gravferd for alle», som arrangeres dagen etter «Møte med mennesker»

 

 
Powered by Cornerstone