10.05.2023
OU1/gravplassarbeider, kirketjener
Slik gir du alle en verdig gravferd
Hvordan utfordres gravplassforvaltningene av mangfoldet i forventninger og ønsker fra pårørende? Bli med på kurs i Oslo 15. november.

De ansatte i gravferdssektoren møter et stort mangfold av ønsker og forventninger hos de pårørende og publikum. I kurset «En verdig gravferd for alle» ser vi på hvilken betydning gravplassloven har for ansatte i de lokale gravferdsforvaltningene. Hvordan utfordres vi når det gjelder praktisk arbeid, håndtering av de pårørende og tilrettelegging for ulike gravskikker?

Temaer som vil bli berørt:

  • Kort om bakgrunnen for gravplasslovens faneparagraf
  • Konkrete eksempler på paragrafer som berører praksis knyttet til kulturelt og religiøst mangfold
  • Gravferdsforvaltningen som en del av et offentlig velferdstilbud
  • Gravplasstilsattes rolle i møte med etterlatte, publikum og sektorens samarbeidspartnere
  • Hva må vi kunne om ulike religioner/livssyn?
  • Kort om de mest aktuelle tros- og livssynssamfunnenes gravferdsskikker

Målgruppen for kurset er de som arbeider med praktisk gravplassarbeid, krematorieansatte og de som har administrativt arbeid knyttet til gravferd.

Les mer og meld deg på her!

Kurset arrangeres i Oslo onsdag 15. november og kan tas i kombinasjon med «Møte med mennesker», som avholdes 13.-14. november.

«En verdig gravferd for alle» er godkjent som modul B av Gravplasskolen 2.

 
Powered by Cornerstone